ระบบเลือกรายวิชาเลือกเสรีออนไลน์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

**จำนวนวิชาเลือกดังนี้

ม.1/1-ม.1/7 เลือก กลุ่ม AC จำนวน 1 วิชา 

ม.1/1-ม.1/8 เลือก กลุ่ม BD จำนวน 1 วิชา

ม.2/1-ม.2/7 เลือก กลุ่ม A จำนวน 1 วิชา 

ม.2/1-ม.2/8 เลือก กลุ่ม B จำนวน 1 วิชา

ม.3/1-ม.3/8 เลือก กลุ่ม A จำนวน 1 วิชา 

ม.3/1-ม.3/8 เลือก กลุ่ม B จำนวน 1 วิชา

ม.4/13 เลือก กลุ่ม A จำนวน 1 วิชา กลุ่ม B จำนวน 1 วิชา

ม.5/13 เลือก กลุ่ม A จำนวน 1 วิชา กลุ่ม B จำนวน 1 วิชา

ม.6/7 เลือก กลุ่ม A จำนวน 1 วิชา 

ม.6/9, ม.6/10 เลือก กลุ่ม A จำนวน 1 วิชา 

ม.6/13 เลือก กลุ่ม A จำนวน 1 วิชา

**ห้ามเลือกรายวิชาที่มีชื่อวิชาซ้ำกัน ตัวอย่างด้านล่าง

-กลุ่ม A กับ กลุ่ม B ห้ามเลือกรายวิชาที่มีชื่อวิชาซ้ำกัน เช่น กลุ่ม A เลือก ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 กลุ่ม B เลือก ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3 เลือกซ้ำแบบนี้ไม่ได้

-กลุ่ม A กับ กลุ่ม B ห้ามเลือกรายวิชาที่มีชื่อวิชาซ้ำกัน เช่น กลุ่ม A เลือก สตริง3 กลุ่ม B เลือก สตริง3 เลือกซ้ำแบบนี้ไม่ได้

**พบปัญหาการล็อกอินเข้าระบบลงทะเบียนติดต่อ facebook>> https://www.facebook.com/kroonop

กำลังดำเนินการ